Høringssvar fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), Institutt for psykisk helse, NTNU

Dato: 07.04.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar med merknad, se vedlegg. Fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Vedlegg