Høringssvar fra Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Dato: 13.04.2022

Overordnet mener Landsgruppen av helsesykepleiere NSF at dette er viktig:

  • Utvikling av universelle tiltak og tilbud
  • Forskning på helsefremmende arbeid må styrkes
  • Barn og unge må tas med i planer og strategier i større grad

Vennlig hilsen LaH NSF

Vedlegg