Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 04.04.2022

Deres ref: 22/992

Vår ref: 2022/54

Se vedlegg for Bioteknologirådets innspill til folkehelsemeldingen.

Vennlig hilsen

Anne-Margrethe W Ø Åsvang

Kontorsjef i Bioteknologirådet

Tlf: 911 64 496

Vedlegg