Høringssvar fra Tore Lervik

Dato: 06.04.2022

I området der jeg bor i Skien, er det mange nye tilfelle av Parkinsons sykdom. Kan det skyldes tilfeldigheter, alderssammensetningen i samfunnet? Eller er det noe ved miljøet her? Har myndighetene oversikt over forekomsten av forskjellige sykdommer i de forskjellige deler av landet. Kreftregisteret har vel oversikt over hvordan de forskjellige kreftformer fordeleler seg i landet, men hva med andre sykdommer som man vel egentlig ikke vet årsaken til som MS, Parkinsons sykdom eller for den saks skyld Alzheimer?