Høringssvar fra Den norske tannlegeforening

Dato: 04.04.2022

Vedlagt er Den norske tannlegeforenings innspill til folkehelsemeldingen. Innspillet er vedlagt som eget dokument.

Vedlegg