Høringssvar fra Den norske veterinærforening

Dato: 12.04.2022

Veterinærforeningen har merket seg at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill til arbeidet med neste folkehelsemelding fra aktører i alle samfunnssektorer. Vi oppfatter dette som et signal om at departementet ser betydningen av en «Én Helse»- tilnærming til fremtidens folkehelsearbeid og griper derfor med glede muligheten til å svare på denne høringen.

Vårt innspill er vedlagt som en pdf-fil

Vedlegg