Høringssvar fra Norsk musikkråd

Dato: 13.04.2022

Norsk musikkråd viser til invitasjon til å gi innspill til regjeringens melding om folkehelse.

Se vedlagt innspill fra Norsk musikkråd.

Vedlegg