Høringssvar fra Alta kommune

Dato: 11.04.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Alta kommune

Vedlegg