Høringssvar fra NHO Reiseliv

Dato: 11.04.2022

Innspill fra NHO Reiseliv til ny folkehelsemelding

NHO Reiseliv takker for muligheten til å komme med innspill til en viktig melding. Vi er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med over 3 500 medlemsbedrifter. Vi er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er den største interesseorganisasjonen i Norge, og vi arbeider for å sikre våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen.

Understrek viktigheten av sosiale møteplasser over hele landet

Så å si alle kommuner i Norge har en eller flere reiselivsbedrifter; Hoteller, cafeer, restauranter og puber, som er de naturlige samlingspunktene og hvor man kan møte gamle venner, eller bli kjent med nye. Både i store byer hvor plassen hjemme kan være liten, eller på mindre steder hvor avstandene kan være store – kan det være helt avgjørende å ha slike steder hvor man kan treffes. Store deler av Norges befolkning kjente på hvor viktig det var - både for den mentale og fysiske helsen - å kunne gå ut å møte andre da vi i lang tid ikke hadde mulighet til å gjøre nettopp det.

Det finnes ingen bedre måte å forhindre ensomhet i by eller bygd, enn å bruke de tilbudene som allerede er en del av lokalsamfunnet, og er tilgjengelig for alle.

Forsterk god måltidskultur og gode matvaner

Manges første møte med nye matretter, skjer gjerne på restaurant. Restaurantenes fagkunnskap om mat og råvarer kan være med på å bidra til nye og sunne vaner og gjøre ny, velsmakende, sunn mat mindre fremmed.

Gode matvaner dreier seg også om å ta seg tid til et faktisk måltid, sitte sammen med andre og være til stede, fremfor å spise alene mens oppmerksomheten er et annet sted. I folkehelsemeldingen fra 2014, legges det vekt på ro og tid rundt måltidiet i skolen, men det er like viktig for den voksne delen av befolkningen. For mange vil et restaurantbesøk være den beste muligheten for å få til et felles måltid med andre.

NHO Reiseliv ønsker at fagkokkenes bidrag til folkehelsen gjennom å legge til rette for både måltidsopplevelser og å introdusere sunne retter av gode råvarer ikke skal glemmes i en melding om folkehelsen.

Aktivitet i naturen

De siste årene har det norske friluftslivet fått internasjonal oppmerksomhet. Selv om en av de fine delene av friluftsliv er at man kan klare seg selv, er også den dugnadsinnsatsen som gjøres av friluftslivorganisasjonene viktig for trygge opplevelser og god introduksjon til ferdsel i naturen, som igjen bidrar positivt til folkehelsen.

Også den sterkt økende opplevelsesnæringen er med på å gjøre et bredt mangfold av aktivitet i nye naturområder tilgjengelig for stadig flere, enten det er for å øke pulsen eller senke skuldrene. Dette kan åpne naturaktiviteter for enda flere enn de tradisjonelle frilufts-entusiastene. Det innebærer fysisk aktivitet og motvirker ensomhet.

Vi ønsker lykke til i arbeidet med ny folkehelsemelding og striller oss til disposisjon om det er ønskelig med utdyping av innspillene.