Høringssvar fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Dato: 11.04.2022

Vedlagt følger høringssvar på vegne av British American Tobacco Norway AS.

Med vennlig hilsen

Jan Magne Langseth
Advokat - Partner
Simonsen Vogt Wiig

Vedlegg