Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 12.04.2022

Svartype: Med merknad

Norsk Sykepleierforbund sine viktigste innspill:

  1. En kraftfull satsing på barn og unge.
  2. Redusere sosial ulikhet.
  3. Forskning på og utvikling av helsefremmende faktorer og tiltak gjennom hele livsløpet styrkes.
  4. En nasjonal strategi for redusert dødelighet og økt levealder for mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusproblemer.

Vi viser til vårt fullstendige høringssvar som er vedlagt.

Vedlegg