Høringssvar fra Senior Norge

Dato: 05.04.2022

Svartype: Med merknad

På vegne av Senior Norge oversendes vedlagt vårt høringssvar til Folkehelsemeldingen.

Med vennlig hilsen

Per Nygaard-Østby

Leder Resursgruppen for helse og omsorg

Vedlegg