Høringssvar fra Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)

Dato: 10.04.2022

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn (NFBIB) vil spille inn viktige momenter til Ny Folkehelsemelding 2023.

NFBIB viser til tidligere Folkehelsemeldingers omtale av barn og unges rett til godt arbeidsmiljø/læringsmiljø og til vår nettside www.bedreinnemiljoforbarn.no og vår 25 årige historie som finnes på vår nettside.

NFBIB er et nasjonalt uavhengig, ikke komersielt, tverrfaglig forum innenfor området innemiljø/inneklima for barn.

God folkehelse starter i tidlige barneår. Barn er mer følsomme/sårbare for luftforurensninger enn voksne. Spesielt de minste puster inn mer luft i foprhold til kroppsvekt, har større grad av hånd-til-munnkpntakt og er generelt dårligere til å unngå eksponeringssituasjoner. Med andre ord, må vi gi barn et godt innemiljø å vokse opp i. Den folkehelsen som legges til grunn i barneårene skal de bære med seg inn i voksenlivet, gjennom hele livsløpet.

Se videre innspill til folkehelsemeldingen i vårt vedlegg.

Vedlegg