Høringssvar fra Skeiv Ungdom

Dato: 13.04.2022

Skeiv Ungdom er en nasjonal ungdomsorganisasjon for alle under 30 år. Skeiv Ungdom har over 1000 medlemmer og 12 lokallag i alle landets fylker. Vi skaper trygge, rusfrie møteplasser og aktiviteter for skeive unge og arbeider politisk for å bedre levekårene til alle som bryter med normene knytta til kjønn og seksualitet. Vi arbeider for at alle unge skeive skal få være den de er og leve trygge, gode liv fri fra vold, trakassering og diskriminering. Vedlagt er vårt høringsinnspill i et pdf-dokument.

Vedlegg