Høringssvar fra Anne Lise Lund Håheim

Dato: 27.03.2022

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementet

Innspill til neste folkehelsemelding

Kjære Statsråd Ingvild Kjerkol, 26.03.2022

Jeg har lest dokumentet med interesse, og dette innspillet har fokus på avsnittet om «Ikke-smittsomme sykdommer og levevaner» der det vises til WHO’s liste over ikke-smittsomme sykdommer. Det oppgis fem slike sykdomsgrupper i høringsbrevet, men imidlertid ble oral helse inkludert i denne gruppen i mai 2021. Siden HOD nevner nettopp WHO’s prioritering, så bør denne listen oppdateres i Norge med hensyn til oral helse. At World Health Assembly inkluderte oral helse som den sjette viktigste sykdomsgruppen for ikke-smittsomme sykdommer i verden (ikke-smittsomme sykdommer (NCD) – kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom og psykiske lidelser), bør ha innflytelse på den nye Folkehelsemeldingen. Det vises til informasjon fra WHO på deres nettside:

https://www.who.int/news/item/27-05-2021-world-health-assembly-resolution-paves-the-way-for-better-oral-health-care

Oppfølging av vedtaket er i gang:

“The World Health Assembly delegates asked WHO: to develop, by 2022, a draft global strategy on tackling oral diseases for consideration by WHO governing bodies in 2022 and by 2023; to translate the global strategy into an action plan for oral health; to develop “best buy” interventions on oral health; and to explore the inclusion of noma (a disease which is fatal for 90% of children affected) within the roadmap for neglected tropical diseases 2021-2030. WHO was asked to report back on progress and results until 2031 as part of the consolidated report on noncommunicable diseases.”

Oral helse er viktig for befolkningen, fra barndom til alderdom. Vi trenger alle en frisk, smertefri, og infeksjonsfri munn for å kunne snakke, spise, smile, le, gråte eller annen vanlig aktivitet uten dårlig ånde. Dårlig munnhelse sliter psykisk og kan gi mye smerte. Andre sliter og unngår tannlegebesøk med meget dårlig tannhelse som konsekvens. Sykdommer i munnen, halsen, kjevene, spyttkjertler og andre strukturer i hode- og hals-regionen krever diagnostisering og behandling av tannleger eventuelt av leger. Forskning viser også at oral infeksjoner med forskjellig alvorlighetsgrad av tannkjøtt og tenner, øker risikoen for sykdommer som hjerteinfarkt, diabetes, kreft, lungesykdom, premature barnefødsler og for tidlig død. Annen sykdom påvirker munnhelsen på flere måter med utslett, funksjonsforstyrrelser og vanskeligheter pga. medfødte lidelser. Det er et ‘toveis’ forhold mellom sykdom i munnen og i andre deler av kroppen.

Forebygging og behandling er godt dekket i Norge for barn og unge. Imidlertid er behandlingstilbudet til voksne og eldre urimelig kostbart sett i forhold til annen helsehjelp i Norge. Dette er slående og går utover den voksne befolkning. Det er noen refusjonsordninger, men forskjellen til medisinsk behandling av andre kroppsdeler, er stor. Oral helse er knyttet til spesifikk og generell helse, og er ikke separat fra dette. Det er rimelig og nødvendig at oral helse behandles i den nye folkehelsemeldingen på lik linje med de fem andre tilstandene som WHO definerer som ikke-smittsomme tilstander.

  • Hva kan samfunnet gjøre mer av for å fremme gode levevaner og forebygge ikke-smittsomme sykdommer?

1. Innen oral helse kan man gjøre en større innsats for å forebygge dårlig tannhelse blant voksne ved å videreføre det gode arbeidet som gjøres blant barn og unge.

2. Finansieringen bør gjennomgås for å sidestille tannhelsebehandling med annen medisinsk behandling blant voksne. Forskjellen i kostnader er for stor til å forsvare at voksne skal lide av dårlig, smertefull og invalidiserende tannhelse fordi de ikke har personlig økonomi til å dekke tannlegeutgifter.

  • Hvordan kan internasjonalt samarbeid styrkes for å bedre folkehelsen i Norge?

1. De odontologiske faginstanser innhenter hele tiden nye forskningsresultater. Dette bør oppmuntres, og forskning bør understøtte praksis innen oral helse. Et innsatsområde kan være hvordan man gjennomfører forebyggende arbeid blant den voksne befolkningen.

2. Samarbeide med WHO i å utvikle den verdensomspennende strategien for oral helse som nevnt.

Takk for denne muligheten til å komme med innspill til stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Innspillet er utformet på egne vegne.

Med vennlig hilsen,

Lise Lund Håheim

Professor em