Høringssvar fra Hanne Greibrokk

Dato: 10.04.2022

Svartype: Med merknad

For meg betyr folkehelsen at vi i Norge blir flinkere til å ta vare på kritisk truede arter i Norsk natur. Vinterens massakre av ulv og Gaupe 2021- 2022 gikk utover fryktelig mange som er glad i en helhetlig natur . Vi som vil værne om naturen er flertallet i Norge og værken vi eller naturen blir ivaretatt. Staten skyter på kritisk truede dyr og for oss "vanlige" er dette fauna kriminalitet som går langt utover vanlig folks fornuft.Naturen betyr nok langt mer enn det noen få folkevalgte forstår. På tide å lytte til folket ,forskere og vi som er glad i naturen og begynne å ivareta og forstå at ord som forvaltning hører fortiden til ,ord som bevaring vil øke folkehelsen. Takk