Høringssvar fra Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp - selvhjelp Norge