Høringssvar fra Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD)