Høringssvar fra NOAH - for dyrs rettigheter

Dato: 13.04.2022

Innspill til ny folkehelsemelding

NOAH - for dyrs rettigheter takker for mulighet til å komme med innspill til ny folkehelsemelding. NOAH er Norges største dyrerettighetsorganisasjon og har over 16 000 medlemmer. Vi arbeider for å øke respekten, toleransen og hensyn til alle dyr i politikken og befolkningen for øvrig, og vektlegger viktigheten av et mer bærekraftig matsystem som tar hensyn til miljø, naturmangfold, dyr og helse.

Innspillet er vedlagt som pdf ettersom jeg fikk feilmelding da jeg prøvde å lime det inn i skjemaet.

Vedlegg