Høringssvar fra Norsk Kennel Klub

Dato: 13.04.2022

Vedlagt følger innspill til ny folkehelsemelding fra Norsk Kennel Klub

Vedlegg