Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131449

Dato: 29.03.2022

Det er fortsatt ingen grunn til noen forlengelse av folkehelsepolitikken. Den gamle funker utmerket så ser heller at den blir brukt nå og fortsetter som i gamle dager.