Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 839604

Dato: 10.04.2022

Folkehelse handler om å ha det godt med seg selv og omgivelsene, om å ha nærhet til natur, grøntarealer, frisk luft og ro fra stress og støy. Frisk luft, rent hav, skog og grønn natur, skjermet fra forstyrrelser som vindmøller og tung industri som ødelegger natur, dyreliv og mangfold. Uten natur og nærhet til ro, ingen folkehelse. Psyken nedbrytes av enorm modernisering og industrialisering. Snart har vi ingen steder gå uten forstyrrelser i naturen. Denne ødeleggelsen må ta slutt av hensyn til folkehelsen, både fysisk og psykisk!