Høringssvar fra Folkets Parti FNB

Dato: 13.04.2022

Innspill:

ungdom i Oslo forteller om lange køer når de ber om hjelp, spesielt gjelder dette mental helse. Psykisk helse har blitt en stor utfordring for landet vårt og noe handler om at ventetiden er for lang eller man får beskjed om " du er ikke syk nok".

Har en utfordringer med psykisk helse er det et stort steg å ta når en ber om hjelpog når en da blir avvist kan veien bli for tung og resultatet bli at en ikke ber om hjelp igjen. Personen blir da bare verre.

Ventetiden må ned,vi har ingen å miste.

Det er også rundt 250 ferdig utdannende psykologer fra Ungaren, som ikke har fått studie gjennom 5 år godkjent her i Norge. Disse kan bidra stort og Norge har mangel på psykologer i dag. Stortinget kan benytte seg av disse og finne en løsning slik at disse 250 kan ta fatt i arbeid med å hjelpe ungdom med utfordringer.

Videre bør det opprettes en telefonlinje med hjelp 24 timer i døgnet, når utfordringene inntreffer vet ingen.

Med vennlig hilsen

Cecilie Lyngby