Høringssvar fra Skien kommune

Dato: 28.03.2022

Skien kommune behandler sak om innspill til folkehelsemelding i alle politiske utvalg og i bystyret. Datoene for disse møtene gjør at vi ikke får sendt våre innspill før etter fristen 13.04.22. Disse ettersendes. Mvh Ann-Beate Myhra, levekårskoordinator i Skien kommune.