Høringssvar fra Frivillighet Norge

Dato: 13.04.2022

Innspill fra Frivillighet Norge ligger vedlagt i pdf da det er svært mange lenker i dokumentet.

Vedlegg