Høringssvar fra Rima Baich

Dato: 27.03.2022

Svartype: Med merknad

Staten/regjeringen må slutte å blande seg inn i helsen til privatfolk. Måten pandemien er blitt behandlet på er uhørt, og så mye er feilet. Folk sliter nå med covid skader, bivirkninger fra vaksinene, folk mistet jobben sin pgr av nedstengning, barn sliter psykisk og har mistet 2 år av deres sosiale liv og lære, de uvaksinerte er blitt trampet på og psykisk terrorisert igjennom media bildet, folk har ikke sett sin familie i utlandet på over 2 år, folk sliter økonomisk..

Det er så mye dere ikke burde ha gjort og jeg håper dere ikke misbruker en slik makt igjen. Det norske folk er både fysisk og psykisk slitne.

Tips;
- la folk få velge selv angående sin egen kropp og helse (ingen stat eller WHO skal bestemme over ens egen autonomi).

- ikke tråkk ned andre folk for deres valg angående egen helse.

- digitalisering av ett menneskes liv er ikke veien å gå for å fremme velvære og helse.

- bruk den flotte naturen som vi har i Norge til å fremme helse og psykisk helse. Gi folk motivasjon istedet for å gi frykt igjennom media bildet.

- fremme alternativ medisin og sunn helse på en informativ og god måte.

- forstå at "one size fits all" ikke er veien gå. Vi er alle forskjellige individer. Hva som virker for meg vil gjerne ikke virke for naboen min eller deg.

- respektere hverandre.

- skape balanse og glede igjen for det norske folk.

- være mer åpne om hva som skjer. ( vi har levd i en usikker tid de siste 2,5 årene med mye informasjon i media hver eneste dag)

- koronasertifikatet bør være forbudt for fremtidig bruk.

- smittevernsloven bør ikke misbrukes slik den har blitt misbrukt i løpet av pandemien.

- det bør aldri telles antall smitte som fremhever ett skremselspropaganda, det bør heller telles antall faktisk syke som er innlagt av tilfelle.( dere telte antall covid smitte som var innlagt med blant annet brukket bein, og ikke innlagt pgr av covid)

- få mer fakta på bordet, og ikke bare "tro".

- mindre innblanding fra staten