Høringssvar fra Christin Bauer

Dato: 05.04.2022

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger innspill fra stiftelsen Pilar som er Norges største kompetansetjeneste for psykisk helse og barnevern (tidligere RBUP Øst og Sør) og som omfatter RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), RVTS Øst og RVTS Sør (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i vår region).

Vedlegg