Høringssvar fra Virke

Dato: 13.04.2022

Virke representerer mer enn 25 000 virksomheter med 300 000 ansatte i hele landet. Over 500 frivillige organisasjoner er medlemmer i Virke.

Svært mange av våre medlemmer tilhører bransjer, både private og idelle, som har en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og som også er viktige aktører innenfor hele bredden av helse- og velferdstilbudet i Norge.

Folkehelseutfordringene er for store til at det kun kan være et offentlig ansvar. Virke og våre medlemsvirksomheter ønsker i enda større grad å bidra til bedre folkehelse i befolkningen gjennom samarbeid med sentrale og lokale myndigheter.

I vedlagt innspill til den nye folkhelsemeldingen utdyper vi dette.

Vedlegg