Høringssvar fra Folkehelseforeningen

Dato: 22.04.2022

Felles innspill fra 29 ulike organisasjoner - Folkehelseforum

07.04.22 samlet Folkehelseforeningen 51 representanter fra 33 organisasjoner, bedrifter, faggrupper og forskere til et Folkehelseforum for å lage et felles innspill til den nye folkehelsemeldingen. Det ble engasjerende timer som viser bredden og mangfoldet i folkehelsearbeidet.

· Et senario som skapte engasjement

Før møtet hadde deltakere, som ønsket det, forberedt 3 minutter lange innlegg basert på et drømme-senario: Regjeringen inviterer oss til et møte der de sier at budsjettet for 2024 skal inneholde en ny milliard kroner til helsefremmende arbeid. På hvilke områder synes dere at vi skal bruke den?

Det ble holdt 29 innlegg som ble presentert i et «Folkehelse Ting». Etter innleggene fikk deltakerne 5 stemmer som de fordelte på de ulike innleggene. Dette danner grunnlaget for den prioriterte rekkefølgen som dere kan se i vedlegget. Der det er flere tiltak under samme prioritert har de fått samme antall stemmer.

Representanter fra følgende organisasjoner bidro:

 • Bærum kommune
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • FHI/Forskningssenteret Promenta
 • Folkehelseforeningen
 • Grane kommune
 • Helserådet
 • Human-Etisk Forbund
 • Institutt for folkehelsevitenskap; NMBU
 • KLP
 • Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
 • Livsglede for eldre
 • LMI - bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge
 • MedLytic
 • MSD Norge
 • NMBU
 • Norsk Studentorganisasjon
 • Norges ergoterapiforbund
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Yogalærer forbund
 • Norske leger mot atomvåpen
 • Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn STL
 • Sarpsborg kommune
 • Selvhjelp Norge
 • Skeiv Ungdom
 • Skien kommune
 • Skadeforebyggende forum
 • SMART senter for sosial innovasjon
 • Syklistenes Landsforening
 • Representant for Ukrainaerer som er bosatt i Norge
 • Vaksineutvalget i LMI (GSK er en del av utvalget)
 • Voksne for Barn
 • WilderingWalkingWonders

Vi vil vi takke Ole Henrik Krat Bjørkholdt og Ole Trygve Stigen for at dere bidro og deltok på møtet. Det er betryggende å møte faglig dyktige og engasjerte representanter for embetsverk og politikere.

Vedlegg