Høringssvar fra Norges Sjømatråd

Dato: 13.04.2022

Innspill til folkehelsemeldingen fra Norges Sjømatråd

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil fremmes våren 2023. De ønsker innspill til arbeidet fra aktører i alle samfunnssektorer.

Her er innspill og kommentarer fra Norges sjømatråd:


INNSPILL 1:

I Helsedirektoratets innspill til folkehelsemeldingen anfører de at de største ernæringsmessige utfordringene i tiden framover er å øke inntaket av jod, grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk.

Målet er å legge til rette for at folk skal kunne ta kostholdsvalg i tråd med kostrådene, uavhengig av alder, utdanning, språkkompetanse, digitalkompetanse, helsekompetanse, økonomi og andre forutsetninger i livet.

Vår kommentar:

I sitt innspill til folkehelsemeldingen trekker Helsedirektoratet frem sunn skatteveksling som et kostnadseffektivt tiltak for å forebygge utvikling av ikke-smittsomme sykdommer. Fisk har generelt hatt en høy prisutvikling de siste årene, sammenlignet med andre matvaregrupper. Helsedirektoratet foreslår å innføre en gradert avgift på tilsatt sukker, samt prisreduksjon på frukt, bær og grønnsaker.

Vi forundrer oss over at sjømaten utelates på tiltakslisten når det er adressert at lavt konsum av fisk er blant de største ernæringsmessige utfordringene i tiden framover. Vi mener derfor at en prisreduksjon på sjømat bør tas med på lik linje med frukt, bær og grønnsaker.

INNSPILL 2:

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram i samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Norges sjømatråd. Gjennom Fiskesprell formidles kunnskap og inspirasjon om barn og sjømat gjennom kurs, materiell og råvarestøtte. Fiskesprell bidrar også til å implementere Nasjonal faglige retningslinjer for mat og måltid, i barnehage og skole.

Vår kommentar:

Matvaner dannes i tidlig i livet, og det er dermed særlig viktig med kostholdstiltak rettet mot barn og unge. Barnehage og skole er viktige arenaer for forebyggende helsearbeid og for å utjevne sosiale forskjeller. Unge voksne/studenter bør også være en prioritert målgruppe for å bidra til å gi økt kompetanse om et sunt og balansert kosthold i den viktige føretableringsfasen. Å forsterke innsatsen gjennom Fiskesprell vil kunne bidra til å redusere sosiale forskjeller i kosthold og helse. Vi mener derfor at det er viktig å styrke finansieringen av Fiskesprell.

INNSPILL 3:

Å gjennomføre inspirasjons- og holdningskampanjer er en sentral del av Sjømatrådets arbeid i Norge. Gjennom Godfisk gir vi nordmenn inspirasjon og kunnskap om sjømat og bidrar til at det blir enklere å velge fisk og skalldyr oftere.

Vår kommentar:

Vi er enige i Helsedirektoratets oppfatning om at en nasjonal innsats som regel gir høyere gevinst enn lokale strategier.

Vi mener derfor at Sjømatrådet bør gis et eget nasjonalt oppdrag fra myndighetene om å få ansvar for nasjonale inspirasjons- og holdningskampanjer som har som mål å øke sjømatkonsumet. Dette må ikke finansieres av sjømatnæringen gjennom markedsavgiften, men av myndighetene, da kostholdskampanjer for bedre folkehelse ikke bør være næringens ansvar.