Høringssvar fra Berit Helberg

Dato: 10.04.2022

Svartype: Med merknad

Folkehelsa... Det er mange som mener at natur burde være på blå resept, og jeg er en av dem. Jeg er også en av dem som lider under det nye, men høyst reelle begrepet "natursorg." Når jeg ser hæsligheta i vindturbiner langt unna - som er så store at de ser ut som de er nærmere enn de er, og jeg vet hvor mange bevingede skapninger disse dreper pr år, hvor mye de belaster naturen med slitasjen og hva det har kostet naturen å meie ned området hvor turbinene er satt opp... Når jeg kjenner det skriker i sjela over flatehogst i hekketiden hvor det bodde skapninger både i trær og på bakken, hvor generasjoner er ødelagt for lang tid fordi økonomi og profitt teller mer for enkelte enn mangfold og hensyn til andre skapninger... Når jeg kjemper med min stemme for de rovdyr i Norge som ikke har en stemme, og sloss mot min egen regjering som burde vite bedre enn de påviselig gjør, i naturmangfold, bernkonvensjon, bevaring av rødlista arter i sitt habitat og hvor de ikke bryr seg om dyr i landbruket som lider under nymotens tradisjoner fordi det passer bøndene bedre enn å gjøre sin jobb uten å bryte dyrevelferdsloven...

Og midt i alt dette får jegerne drepe små dyr og fugler bare fordi de syns det er gøy, og dreper samtidig det andre naturelskere drar ut i skog og mark for å oppleve...

Naturen... natursorg... å kjenne at sjela ødelegges når stat og regjering, kommune og nemnder gjør sitt ytterste for å fremme økonomisk vinning mens naturen taper og taper og taper... Der har dere essensen i folkehelsa. Bevar naturen, begynn å innføre å ta hensyn, innfør dyrevelferd for sau og lam, ta vare på rødlista arter og lytt til flertallet i rovdyrsaken, så vil dere komme langt på vei angående folkehelsa. For naturen bør ikke være på blå resept, den bør være tilgjengelig for alle som har vett på å nyte den uten å tenke profitt, fryserfyll og konto.