Høringssvar fra Unio

Dato: 08.04.2022

Unio viser til invitasjon til å gi innspill til regjeringens melding om folkehelse. Vedlagt følger innspill fra Unio.

Vh Eli-Karin Flagtvedt

Unio

Vedlegg