Høringssvar fra Barneombudet

Dato: 20.04.2022

Vedlagt er Barneombudets innspill til neste folkehelsemelding.

Mvh

Lise Raffelsen Hope
seniorrådgiver Barneombudet

Vedlegg