Høringssvar fra Anonym

Dato: 26.03.2022

Myndighetene har siden rundt 1905 bidratt til en folkehelse der vi for første gang i historien ser en ung generasjon vokse opp sykere enn sine besteforeldre. Vestlig medisinsk feilbehandling står for en tredjedel av alle dødsfall. Alt dette før dere satte i gang med hemmeligstemplet pandemi. For meg ser det ut som det viktigste for folkehelsen vil være å frigjøre den fra myndighetene, som i ledtog med big pharma har insentiver for en syk eller døende befolkning i tråd med FN's bærekraftmål om redusert verdensbefolkning.