Høringssvar fra Pårørendealliansen

Dato: 09.04.2022

Svartype: Med merknad

Pårørendealliansen vil sende inn innspill med tanke på at pårørende befinner seg i ulike livsfaser og har ulike utfordringer ut fra det:

  • Barn som pårørende
  • Unge pårørende
  • Voksne pårørende
  • Eldre pårørende

Vi viser til vedlagte dokument for våre innspill og ønsker lykke til med arbeidet!

mvh Anita Vatland,,

daglig leder Pårørendealliansen

Vedlegg