Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Dato: 08.04.2022

Vedlagt høringssvar fra fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vedlegg