Høringssvar fra Statens vegvesen

Dato: 06.04.2022

Statens vegvesen sitt innspill til ny folkehelsemelding ligger i vedlagte dokument.

Vedlegg