Høringssvar fra Elin

Dato: 26.03.2022

Jeg er i mot dette, och for frihet og vern av menneskerettigheter!