Høringssvar fra IOGT i Norge

Dato: 13.04.2022

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Vi driver ulike rusforebyggende aktiviteter og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. IOGT er en livsynsåpen og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon.

Vedlagt er høringssvar fra IOGT i Norge med innspill til ny folkehelsemelding.

Vedlegg