Høringssvar fra Thor Sørensen

Dato: 12.04.2022

Nå er jeg opptatt av en hel natur i vårt land dvs hele mangfoldet i vår natur som er i ferd med å bygges ned mer og mer! Hyttebygging må stanses vindturbiner på land bør ikke utbygges noe mer, flere store veiplaner bør legges på is, heller ruste opp de eksisterende. Alle de store rovdyrene må vernes ut av artsmangfoldet som truet eller kritisk truet, produksjonsdyr som sau bør fjernes fra naturreservater og gå innenfor viltgjerder samt at man må ha mer ko troll med de. Da tror jeg det kan hjelpe for mange mot natursorg som mange med meg føler i disse dager.