Høringssvar fra Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for alders- og sykehjemsmedisin