Høringssvar fra Animalia og MatPrat

Dato: 08.04.2022

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger innspill til neste folkehelsemelding fra Animalia og MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Innspillet er vedlagt som eget dokument.

Vedlegg