Høringssvar fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Dato: 29.03.2022

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å gi innspill til ny folkehelsemelding, både muntlig og skriftlig.

Da det synes vanskelig å benytte klipp og lim-funksjonen i denne boksen, er vårt innspill vedlagt som pdf.

Vennlig hilsen

Kari Midtbø Kristiansen

daglig leder

Nasjonalt senter for aldring og helse

Vedlegg