Høringssvar fra Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Dato: 13.04.2022

Vedlagte dokument ligger høringssvar på vegne av de fem regionale brukerstyrte sentrene.

Vedlegg