Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 08.04.2022

Arbeidsgiverforeningen Spekter takker for muligheten til å gi innspill til arbeidet med den kommende folkehelsemeldingen. Se vedlagte innspill.

Vedlegg