Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ( NK LMH)

Dato: 13.04.2022

Vedlagt følger høringsinnspill fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Med vennlig hilsen

Siw Bratli

Leder

Vedlegg