Høringssvar fra Åsnes kommune

Dato: 04.04.2022

Svartype: Med merknad

I små kommuner er ofte folkehelsekoordinator en svært begrenset stilling, hvis man i det hele tatt har denne ressursen i kommunen. Vi ønsker en folkehelsemelding som bedre sikrer likeverdige tjenester og tilbud og at de sosiale ulikhetene ikke forsterkes på bakgrunn av hvilken kommune man er bosatt i.

-Hvordan sikre likeverdige tjenester og satsning på folkehelse i kommunene?

- Hvordan sikre lik forankring av folkehelsearbeidet i kommunene?

- Hvordan sikre at kommunene følger de lovpålagte oppgavene jmf folkehelseloven?

- Hvordan sikre en jevn fordeling av prosjektmidler til utvikling når flere kommuner ikke har avsatt ressurser til å søke?