Høringssvar fra Kost- og ernæringsforbundet i Delta

Dato: 06.04.2022

Svartype: Med merknad

Kost- og ernæringsforbundet har innspill til folkehelsemeldingen om følgende temaer:

1. Mattilbudet i offentlige bygg. 2. Skolemåltid. 3. Måltider i barnehage/SFO. 4. Faget Mat og helse. 5. Matfaglig kompetanse der mat serveres. 6. Merking av alkohol. 7. Avgifter på sunne og usunne matvarer. 8. Politisk lederskap.

Se vedlegg.

Vennlig hilsen,

Arnt Steffensen

Leder i Kost- og ernæringsforbundet

Vedlegg