Høringssvar fra Anonym

Dato: 10.04.2022

Svartype: Med merknad

Jeg blir så lei meg for denne nedslaktingen som foregår av våre rovdyr. Jeg får sorg langt inn i sjela. Vi må ta vare på naturen vår i alle ledd, -også rovdyra. Disse er viktig for å holde viltet i god stand og er gode renovatører. Arter forsvinner i et rasende tempo og vi er alle ansvarlig for å ta vare på alle artene. Fra de minste innsektene til de store rovdyra. Slutt nedslaktingen av ulv og unngå innavl.