Høringssvar fra Anonym

Dato: 11.04.2022

Svartype: Med merknad

Blir deprimert og føler meg dårlig av en regjering som går inn for nedslakting/ utrydning av ville dyr

Videre støtter regjeringen folk som tydelig ytrer sitt hat mot arter i naturen samt og bedrive utryddelse som hobbyvirksomhet som skyting av fuglearter og smågnagere Videre hogst av gml skog og vindtkraft som ødelegger beiteområder og hekkeplassene Overfiske som gjør at arter forsvinner i havet

I stedenfor å beskytte alle arter i naturen som er viktig for biobalansen til havs og til lands som regjeringen bør ser og hører vi at det motsatte skjer
At man kan bli syk av og være vitne til dette er en selvfølge